+386 (0)5 330 20 20 info@sz-ng.si

IN COMMON SPORTS: Fit, food and fun for Elderly!

Datum dogodka:
01.04.2021

Nosilec projekta: European Commission - Erasmus+

Vodilni izvajalec: Municipality of Vila Nova de Cerveira (Portugalska)

Trajanje projekta: 1.1.2021 – 31.12.2023

 

O projektu:

V projektu, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske unije, je vključenih 7 evropskih organizacij. Koordinator projekta je občina Vila Nova de Cerveira (Portugalska), poleg Javnega zavoda za šport Nova Gorica pa sodelujejo še občina Cesena (Italija), občina Aksakovo (Bolgarija), Inštitut za politehniko Viana do Castelo (Portugalska), Združenje Zoldpont (Madžarska) in Univerza v Vigu (Španija).

Namen projekta je prek tekmovanj motivirati starejšo populacijo ljudi k aktivnemu življenjskemu slogu, redni vadbi, druženju in skrbi za zdravo prehrano. V projekt bo vključenih 60 do 80 ljudi, starejših od 60 let, ki bodo 25 mesecev pod strokovnim vodstvom vadili dvakrat tedensko. Projekt vključuje mednarodna tekmovanja in srečanja.

Vloga in naloge JZŠ: Izvesti vse korake, potrebne za pripravo, izvajanje in pravilno upravljanje delovnega programa, določenega v partnerski pogodbi in njenih prilogah, v skladu s cilji projekta, določenimi v Sporazumu številka 622503-EPP-1- 2020-1-PT-SPO-SCP, sklenjen med JZŠ in vodilnim izvajalcem projekta. 

 

Namen vseh Erasmus+ projektov je promocija športa, športnih panog, izobraževanje kadra, nabiranje dobrih praks in predvsem spodbujanje populacije k aktivnemu preživljanju časa. Vsak projekt je specifičen za neko športno področje, npr.: gibanje starostnikov, razvoj trenerjev, šport proti radikalizaciji, enakost v športu, ...

 

JZŠ bo z izvajanjem teh projektov dvignil nivo vključenosti Goriške regije v mednarodne projekte, vključeval bo različne organizacije, ki bodo želele pri projektih sodelovati ter jih vodil pri izvajanju dotičnih aktivnosti. V zameno za sodelovanje bodo organizacije sodelovale v projektih kot »podizvajalci« in si s tem pridobile možnost izobraževanja, delavnic in treningov pod okriljem Erasmusa+ in JZŠ.