+386 (0)5 330 20 20 info@sz-ng.si

Nahajate se tukaj

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA SKATE PARK

Datum dogodka:
30.10.2023

Javni zavod za šport Nova Gorica na podlagi 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 ), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA SKATE PARK

Predmet oddaje v najem je skladišči prostor, ki stoji na parc. št.  682/11 k.o. Nova Gorica v izmeri, v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 2304 682/11) kot je z rumeno označeno na priloženi skici.

Cena najema je 600 EUR/leto brez davka.

Rok za oddajo popolne ponudbe je do 30.10.2022.

Prijavo na predmetno namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu pisno na naslov Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica oz. po e-pošti na e-naslov aleksandra.fortin@sz-ng.si