Napovednik dogodkov

+386 (0)5 330 20 20 info@sz-ng.si

STAR PROJECT; Sport and Training Against Radicalization

Datum dogodka:
12.04.2022

Nosilec projekta: European Commission - Erasmus+ Sports

Vodilni izvajalec: CUS Torino (Italija)

Trajanje projekta: 1.1.2020 – 31.1.2023

 

O projektu:

Star Project je projekt financiran s strani EU EC: Educaton and Culture DG. Cilj projekta je preprečiti radikalno vedenje mladostnikov, s krepitvijo zmogljivosti športnih organizacij ter spodbujanje športa med mladostniki, ki živijo na obrobnih območjih. V začetni fazi projekta se bodo partnerji osredotočali na razvoj strukturiranega učnega načrta (o športu in radikalizaciji), ki bo predstavljal predpostavko za vzpostavitev in razvoj mednarodnega mreženja in delitve dobrih praks tega področja. Druga faza projekta se bo nanašala na razvojni proces športnih operativcev. Izvedla se bo mednarodna šola in mednarodni izmenični treningi, ki bo baza za »Analizo najboljših praks o socialni izključenosti in radikalizaciji«. Zaključne faze projekta bodo namenjene promociji po šolah, klubih, organizacijah, regijah,... EU mreženju ter razvoj strategije in akcijskega načrta. Cilj analize je opredeliti različne dobre prakse, ki bi lahko bile koristne za obseg projekta; ki zajemajo športne intervencije na področju radikalizacije in preprečevanja nasilja. 

Vloga in naloge JZŠ: izbrati dva trenerja, ki bosta sodelovala v raziskavah, obiskala mednarodno šolo ter šla na »študijsko izmenjavo« k drugemu partnerji – podporniku projekta. Vsi stroški potovanj in izobraževanja trenerjev je so kriti s strani CUS Torino. Ločenih sredstev za koordinacijo projekta ni namenjenih.

 

Namen vseh Erasmus+ projektov je promocija športa, športnih panog, izobraževanje kadra, nabiranje dobrih praks in predvsem spodbujanje populacije k aktivnemu preživljanju časa. Vsak projekt je specifičen za neko športno področje, npr.: gibanje starostnikov, razvoj trenerjev, šport proti radikalizaciji, enakost v športu, ...

JZŠ bo z izvajanjem teh projektov dvignil nivo vključenosti Goriške regije v mednarodne projekte, vključeval bo različne organizacije, ki bodo želele pri projektih sodelovati ter jih vodil pri izvajanju dotičnih aktivnosti. V zameno za sodelovanje bodo organizacije sodelovale v projektih kot »podizvajalci« in si s tem pridobile možnost izobraževanja, delavnic in treningov pod okriljem Erasmusa+ in JZŠ.